Sådan kalibrerer du et digitalt multimeter

Hjem hacks: (April 2019)

Spændingsreferencer (April 2019).

Anonim

Et digitalt multimeter bruges til at måle spænding, strøm og modstand og kan bruges til at måle elektrisk kontinuitet i et kredsløb. Det digitale display på multimeteret viser den numeriske målte værdi af spænding, strøm eller modstand. Et multimeter skal kalibreres eller justeres til en kendt nulværdi før brug for nøjagtige aflæsninger.

Multimeterkalibrering

Trin 1

Indstil multimeteret til det højeste modstandsområde ved at dreje drejeknappen til den højeste "ohm" indstilling.

Trin 2

Berør testmodtagerne af dit digitale multimeter sammen. Multimeterens digitale display skal læse "0 ohm."

Trin 3

Tryk på kalibreringsknappen, indtil displayet viser "0" på det digitale multimeter, hvis du først ser "0 ohm".

Designer Informativ Hjem hacks