Fejlfinding af motorsav: Kæde stopper under skæring

Hjem hacks: (May 2019)

Environmental Disaster: Natural Disasters That Affect Ecosystems (Kan 2019).

Anonim

Kædesaven kan være et af de mest effektive værktøjer til rådighed. Hvorvidt folk bruger dem regelmæssigt eller ej, kædesave ofte misbehave. Kæder, der stopper under et snit, kan ofte frigøres med kun en lille fejlfinding og vedligeholdelse. For sikker og effektiv drift bør motorsagsejere kontrollere grundlæggende problemer og rette dem, inden arbejdet påbegyndes. Nogle af de samme problemer, der får en sav til at fryse, kan svække eller ødelægge kæden.

Motorsave kræver konstant opmærksomhed.

Trin 1

Skub tændingslåsen til motorsaven, der er placeret på grebet eller i nærliggende synsvidde, til "OFF". Kig efter en rygkæde eller bar eller en overophedningsmotor. Hvis motoren kørte normalt, når kæden stoppede, placeres problemet enten i stangen og kædesamlingen eller drevet.

Trin 2

Skub kædebremsen - skærmen monteret lige foran håndgrebet - helt fremad. Træk kædebremsen tilbage igen for at frigøre kæden og eliminere dette som et muligt problem. Kør aldrig en sav over tomgangshastigheden med kædebremsen i længere tid end tre sekunder i overensstemmelse med Stihl instruktionsmanualen.

Trin 3

Tag fat i savkæden på toppen af ​​stangen lige foran motoren, og træk forsigtigt kæden. Brug tykke læderhandsker, når du kontrollerer en kæde, for at forhindre udskæringer og forbrændinger. En korrekt spændet savkæde bevæger sig glat, men hvis løftet og frigivet klikker på plads igen som en fjedersnor. Kæder sættes for tæt på overophedning, og slanke kæder slides ud af stangen.

Trin 4

Kontroller stangen og kæden for olie. En motorsav smører kæden, når den bevæger sig. Hvis baren og kæden tørrer ud, brænder stangen og forbindelserne fryser.

Trin 5

Fjern hætten fra barolietanken og kontroller olieniveauet. Påfyld det efter behov. Fyld barens olietank hver gang du fylder tanken - olietanken løber aldrig tørt, hvis du følger denne procedure trofast. En tør olietank betyder en brændt stang og kæde, som Craftsman Poulan Pro manualen angiver.

Trin 6

Kontroller under pladen, at boltsavstangsbolten binder motorhuset til savsmuldsklodser. Fint træpulver fastgjort under dette låg forhindrer olie i at nå baren. Pulveragtig savsmuld angiver også en kedelig savkæde.

Trin 7

Løsn de to sekskantmøtrikker på dækslet, der beskytter bunden af ​​savstangen og drivgearet. Fjern dækslet og rengør forsamlingen under det grundigt for at sikre, at olien flyder til stangen.

Trin 8

Udskift dækslet og stram skruerne på fingrene. Find spændingsjusteringsskruen lige indenfor bardækslet. Løft savbjælken og stram savkæden sammen med flad skruetrækkerblad på savnøglen. Stram begge sekskantmøtrikker med savnøglen og kontroller kædespændingen igen. Gentag, indtil den stramme kæde løber glat uden slap.

Trin 9

Følg startproceduren for dit mærke og model af sav. Med kædebremse slukket, drej motoren for at kontrollere kædebevægelsen. Hold savbladet over et klart stykke jord og kør saven i ca. 10 sekunder. Den bevægende kæde skal smide en synlig stribe barolie på jorden.

Designer Informativ Hjem hacks